• 06:00
  Wydzierałam się przeciwko życiu. Albo za nim
 • 06:10
  Chmura
 • 06:45
  Pelle zwycięzca
 • 09:10
  Odosobnienie
 • 10:35
  Jeszcze raz
 • 11:55
  Dżungla
 • 12:10
  Zbłąkany pies
 • 14:10
  Gabinet Doktora Caligari
 • 15:25
  Matka
 • 16:45
  Cywil
 • 18:05
  Niebieski ptak
 • 19:55
  Rozdroże
 • 21:00
  Światła Variétés
  Mistrzowie kina
 • 22:35
  Odległy grom
 • 00:15
  Exchange
 • 01:55
  Cena
 • 03:45
  Cztery noce marzeń

Wydzierałam się przeciwko życiu. Albo za nim

(JE CRIAIS CONTRE LA VIE OU POUR ELLE)
rok: 2009
reżyseria: Vergine Keaton
produkcja: Francja

XIX-wieczna rycina ze sceną myśliwską była inspiracją dla francuskiej reżyserki Vergine Keaton, która stworzyła 9-minutową animację o stadzie jeleni uciekających przez las przed goniącymi ich psami łowczymi.